en breekwerven Degetec en Devamix

Yves Degezelle
Yves Degezelle

25 Jaar Expertise

Wat meer dan 30 jaar geleden begon als een grondwerkersbedrijf is onder impuls van de familie Degezelle – Vandenbuverie uitgegroeid tot een multidisciplinaire groep met ca. 130 medewerkers waarbij het persoonlijk contact met zowel de werknemers als de klanten hoog in het vaandel gedragen wordt.

De nieuwste machines, de nieuwste technieken alsook uiterst bekwame medewerkers op alle niveaus vormen de basis voor de aanpak die de groep u kan bieden bij het realiseren van uw bouwprojecten. Naast de dagdagelijkse productie van stortklaar beton en andere hydraulisch gebonden mengsels op de sites Desselgem en Harelbeke, leggen de bedrijven ook de focus op duurzaam, maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen.

Getuige hiervan zijn de loskades die op de beide sites worden ingezet. Ze bieden de mogelijkheid om, zowel in aan- als afvoer, materialen via de waterweg volautomatisch over te slaan en te stockeren. Zodoende worden duizenden vrachtritten over de weg vermeden . Tevens is de afdeling R&D binnen Degetec constant bezig om de ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te verminderen. Eco2Polycon waarbij het traditionele bindmiddel ( cement ) wordt vervangen door een ander gepatenteerd bindmiddel met een aanzienlijk mindere CO2-balans, is daar een mooi voorbeeld van.

Circulaire verwerking

Ecologisch werken en verwerken is een belangrijk onderdeel van onze missie en termen als circulair bouwen en circulaire economie zijn dan ook geen vage kreten meer, maar tendensen waar we dagelijks proberen op in te spelen. Bouw- en slooppuin, afkomstig van eigen afbraak,- grond en wegeniswerken alsook van de werfactiviteiten van derden, wordt zowel in Desselgem als Harelbeke gerecycled en verbetert door allerhande behandelingen zoals breken, fijn afzeven en wassen met als doel kwalitatieve en gekeurde puingranulaten af te leveren.

Deze kunnen op hun beurt in zowel losse als gestabiliseerde vorm voornamelijk gebruikt worden als fundering en onderfundering bij de aanleg van wegenis- en omgevingswerken.
Omdat het niet altijd mogelijk of toegelaten is om met gerecycleerde materialen te werken, bieden we bij Degetec ook een pakket primaire grondstoffen aan zoals zee- en rivierzand, grind, kalksteen, porfier enz…

Ook hier zal altijd de voorkeur gegeven worden aan de meest ecologische transportmodus en veelal biedt de waterweg opnieuw de beste oplossing. Last but not least, hebben we voor al deze activiteiten de nieuwste generatie machines voorhanden die qua verbruik, uitstoot en onderhoud afgestemd zijn op de meest recente milieunormen en eisen. Ook hier hebben hybride en in sommige gevallen zelfs elektrische machines definitief hun weg gevonden.